Wystawa „Żydzi w Polsce. Społeczność – kultura – polityka w XIX i XX wieku”

foto1121015Pierwsze wzmianki o niewielkich wspólnotach żydowskich na ziemiach polskich pochodzą z XIII wieku. Legenda żydowska głosi, że gdy uchodźcy wygnani z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich pod koniec XV w. dotarli do ziem polskich, nazwę kraju odczytali jako Po lin (hebr. פה לין), „tutaj spocznij”. Wystawa „Żydzi w Polsce. Społeczność – kultura – polityka w XIX i XX wieku”, koncentruje się na dwu tytułowych wiekach, spośród kilkusetletniej wspólnej historii Polsko – Żydowskiej.

Okres walki o niepodległość Polski to również czas kształtowania się państw narodowych, II Rzeczpospolita to państwo wielonarodowe, gdzie Żydzi stanowią największą mniejszość liczoną na ponad 3 mln osób. II Wojna Światowa i Holocaust z nią związany to dramatyczny zwrot w historii ludzkości, który jednak nie zakończył wspólnej historii obu narodów. Aby zrozumieć okres powojenny na ratunek – jak zawsze – przychodzi rzetelna wiedza, bolesna, bo nie uznająca tabu. Wiedza, która pozwala wyspowiadać się obu stronom i zachować własną wersję historii. Żadna ze stron nie jest bezgrzeszna, winy należy odpuszczać, ale – dla dobra naszych następców – nie zapominać.

Ekspozycja „Żydzi w Polsce. Społeczność – kultura – polityka w XIX i XX wieku” prezentuje kulturę, zmiany społeczne i religijne oraz kształtowanie się myśli oraz sił politycznych wśród Żydów na przestrzeni XIX i XX wieku w kontekście historii Polski.

Prezentacja jest dwujęzyczna, podstawowe opisy znajdujące się na wystawie zostały przygotowane w języku polskim i angielskim.

Wystawa będzie dostępna od 12 października do 10 listopada 2015 r. w przestrzeni publicznej na wysokości ulicy Chłodnej 2 w Warszawie, w postaci 36 plansz B1.

Ekspozycji towarzyszy bezpłatny podpowiednik, dystrybuowany z kieszeni umieszczonej na stelażu ekspozycji.

Wystawa, prócz swej fizycznej formy, posiada również swoją prezentację w sieci Internet, pod adresem www.jewsinpoland.pl przez okres 12 miesięcy od otwarcia wystawy.

Ekspozycję organizuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy współpracy Fundacji im. Róży Luksemburg.