Wystawa w 125 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej

Historia PPS to historia wkładu lewicy w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego, to również opowieść o zakręcie historii, jakim było wtłoczenie Polski w radziecką strefę wpływów po 1945 r., a także prezentacja mierzenia się z antydemokratycznym systemem politycznym PRL, aż po odzyskanie pełnej suwerenności i przywrócenie demokracji w Polsce w końcu XX wieku.

125 lat PPS to również walka o prawa społeczne i obywatelskie warstw wyzyskiwanych, w tym mniejszości narodowych, a także praca u podstaw w celu niesienia kaganka oświaty najuboższym warstwom społecznym, poprzez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. W wielkim ruchu spółdzielczym socjaliści odegrali kluczową rolę, pozostawiając nam m. in. Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, na której tle stanie wystawa.

Węzłowymi fragmentami narracji będzie rewolucja 1905-1907 r., następnie rewolucyjne organizacje robotnicze w latach 1917-21, oddziałujące na pierwszy program radomski PPS-u. Osobny fragment wystawy zajmie historia wyłonienia się PPS-Lewicy i programu tej partii.

Na 36 planszach formatu B1 przedstawimy historię organizacji, która dała Polsce pierwszego premiera w osobie Ignacego Daszyńskiego, a także wprowadziła wiele rewolucyjnych zmian społeczno–gospodarczych, m. in.: 8 godzinny dzień pracy, prawa wyborcze dla kobiet, a także obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz prawo do strajku.

Wystawę „O niepodległość i sprawiedliwość społeczną” można oglądać przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8, który znajduje się w pobliżu wyjścia z metra na przystanku Pl. Wilsona. Ekspozycja będzie dostępna od 10 listopada do 10 grudnia 2017 r.

Specjalnie dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce, wystawa będzie dostępna w Internecie pod adresem www.125pps.pl przez najbliższy rok.

Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.