Warszawa spółdzielcza – powojenne wskrzeszenie stolicy – 2013 r.

2Stolica Polski zniszczona podczas II Wojny Światowej powstaje z ruin. Warszawa – miasto niepokonane odradza się z popiołów wojny, kolejne oddawane budynki zapewniają mieszkańcom nie tylko dach nad głową, ale i poczucie dumy. Miasto imponuje światu rozmachem i skalą prac projektowych oraz budowlanych. Bez względu na stosunek do ówczesnego systemu politycznego kraju, cała Polska uczestniczyła w warszawskiej odbudowie.  Wystawa „Warszawa spółdzielcza – powojenne wskrzeszenie stolicy” opowiadała historie powojennego wskrzeszenia stolicy w kontekście jego budowniczych: ich wielkości, ludzkich słabości, politycznych zawirowań i ich intelektualnej oraz materialnej spuścizny z której korzystamy do dziś.