Czerwony Sztandar i Orzeł Biały

Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, Zofia Moraczewska, Kazimierz Pużak i inni – to bohaterowie wystawy „Czerwony sztandar i orzeł biały”. Ekspozycja powstała, aby zaprezentować sylwetki działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i starali się wdrażać ideę sprawiedliwości społecznej w odrodzonej ojczyźnie.

Wystawa wpisuje się w obchody 100-lecia niepodległości, przypominając o cennym wkładzie demokratycznej lewicy w długotrwały proces odzyskiwania przez Polskę suwerenności i formowania nowoczesnego, pluralistycznego społeczeństwa.

Na 36 planszach formatu B1 przedstawimy ludzi, którzy wnieśli cenny wkład w historię naszego kraju; bez nich obchody stulecia niepodległości Polski nie byłyby pełne. Ekspozycja przynosi cenną lekcję historii, zwłaszcza dla tych, którzy sądzą, iż lewica w Polsce pojawiła się w 1944 r. na sowieckich bagnetach.

Wystawę „Czerwony sztandar i orzeł biały” można oglądać przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8, który znajduje się w pobliżu wyjścia z metra na przystanku Pl. Wilsona. Ekspozycja będzie dostępna od 9 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.

Specjalnie dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce, wystawa będzie dostępna w Internecie pod adresem www.100tradycja.pl przez najbliższy rok.

Ekspozycja powstała przy współpracy z Polską Partią Socjalistyczną, przy jej redagowaniu wykorzystano min. pracę pt. „Wielcy Socjaliści” pod redakcją Andrzeja Ziemskiego Wyd. „Kto Jest Kim”, Warszawa 2017 r.

Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.