LUDZIE HUTY

okładka Ludzie Huty29 kwietnia 1957 roku z pięciotonowego pieca elektrycznego na Odlewni Staliwa dokonano pierwszego spustu stali.

Huta na Bielanach działa nieprzerwanie od 60 lat, z których 35 przypadło na działalność Huty Warszawa jako przedsiębiorstwa państwowego, a 25 lat jako spółki prywatnej. Dzisiejszy dorobek Huty to wynik ciężkiej pracy – ale także bilans sukcesów i porażek, dobrych decyzji i błędów – wszystkich kolejnych zespołów pracujących w Hucie. Pracowników Huty Warszawa, Huty Lucchini Warszawa, Huty Arcelor Warszawa i Huty ArcelorMittal Warszawa.

Dzisiejsza  ArcelorMittal Warszawa buduje dalszą historię warszawskiej Huty, czuje się z nią tożsama, ma w niej korzenie i kontynuuje jej tradycje.

Świadectwo uczestników jej sześćdziesięcioletniej historii – Ludzi Huty, pokazuje najlepiej tę ciągłość. Oglądamy ich Koleżanki i Kolegów, hale produkcyjne, maszyny, wyzwania, trudy i wpadki, zabawne lub dramatyczne wydarzenia – jednym słowem wszystko to, co składa się na różnorodny i wielobarwny obraz wielkiego zakładu, który zaczynał produkcję 60 lat temu na pustawych polach północnej części Bielan i który – jako jedyna wielka fabryka przemysłowa w Warszawie – zwycięsko przeszedł wyzwania transformacji i potrafił się przekształcić w nowoczesny zakład metalurgiczny.

Huta Warszawa zarówno kiedyś, jak i dziś, rodzi w ludziach z nią związanych  – Ludziach Huty – odczucia gorącego „hutniczego patriotyzmu”.

Nie ulega wątpliwości, że Huta stworzyła zawodową tożsamość swych pracowników, odcisnęła piętno na ich świadomości, zbudowała solidny fundament hutniczego honoru. Ludzie są dumni z przynależności do hutniczej rodziny. Otacza ich społeczny szacunek. Określenie „jesteśmy z Huty” – coś znaczyło i znaczy. Ta duma trwa w ludziach nadal, dzięki niej Huta żyje w pamięci ludzkiej. Dla wielu ludzi to była zawsze „nasza Huta”, a nawet „matka Huta”.  Dwa słowa: „Warszawski Hutnik” są pełne treści – jak honorowy tytuł za pracę dla dobra Warszawy, dla dobra Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z 60-letnią historią Huty Stali na Bielanach

Od Huty Warszawa do Huty ArcelorMittal Warszawa.

www.ludziehuty.pl