Konferencje w 2013 r.

„Szanse i zagrożenia dla upowszechnienia Odnawialnych Źródeł Energii w Europie” 6 listopada 2013 r.

pl061113

Piotr Kuczyński – Stan gospodarki światowej. Prognozy przezwyciężenia kryzysu gospodarczego.
Beata Maciejewska – Demokracja energetyczna
Dariusz Szwed – Energia dla Polek i Polaków 2020 – 2030 – 2050
Jiri Steg – Jak nie powinno się wprowadzać zmiany energetycznej – na przykładzie Republiki Czeskiej
Tomas Tomilinas – Niezależność energetyczna – ostry konflikt polityczny na Litwie i referendum 2012 r.
Andrea-Liane Spangenberg – Energia odnawialna w warunkach gospodarki niemieckiej
Wojciech Szewko – Otoczenie prawne OZE w Polsce, stan faktyczny: konsekwencje braku zmian

 

 


„Być pracownikiem – wczoraj i jutro.”  23 października 2013 r.

pl231013W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli:

red. Krzysztof Pilawski
Lech Antkowiak, wicedyr. Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Z zapisem konferencji można się zapoznać klikając w link.

 

 

 

 

 

„Wizerunki biedy i wykluczenia społecznego” 27 czerwca 2013 r.

pl270613W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięły:

Agnieszka Kalbarczyk – Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu pomocy społecznej.
Joanna Zalewska – Strategie opisywania wykluczenia społecznego na  przykładzie starości w kulturze popularnej.
Elżbiety Tarkowskiej – Co myślą i co czują ludzie żyjący w ubóstwie?

Z zapisem konferergecji można się zapoznać klikając w link.