Konferencja „Słupsk Warszawa – zielona sprawa”

pl061115Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń na temat działań proekologicznych na terenie miasta Słupska i dzielnicy Warszawa Bielany. W debacie udział wezmą reprezentanci obu samorządów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działającymi na terenie Słupska i Warszawy.

Dzielnica Bielany m. st. Warszawy ze zlokalizowanym na jej terenie dużym składowiskiem odpadów i wielkim zakładem przemysłowym jakim jest Huta Arcelor Mittal Warszawa, graniczącym z Kampinoskim Parkiem Narodowym jest wyjątkowa nie tylko w skali stolicy. Miasto Słupsk silnie promuje ideę „Zielonego miasta”, konferencja jest więc znakomitą okazją do przedstawienia praktycznych założeń tego programu oraz konkretnych działań, które za nim stoją.

Jakie są „zielone” punkty wspólne Słupska i Warszawy, a jakie uwarunkowania wpływają na różnice? Czy idea zrównoważonego rozwoju sprawdzi się w mieście, jaka jest granica kompromisu? Czy każdą działalność samorządu lokalnego da się usprawnić pod kątem ochrony środowiska?

Konferencja odbędzie się 06.11.2015 r. w sali teatralnej w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Bielany , ul. Żeromskiego 29, parter, wejście od ul. Jarzębskiego. Początek g. 12.00.

W charakterze prelegentów w konferencji udział wezmą:

– red. Leszek Lachowiecki, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Warszawa w Europie,

– Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz dzielnicy Warszawa Bielany

– Anna Grabuszyńska, naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w mieście Słupsk

– Maria Wiro-Kiro, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Bielany Żoliborz

– Tomasz Keler, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

– Bogumiła Szlązak, Czyste Radiowo

– Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta

– Małgorzata Tatarewicz, nauczycielka w Gimnazjum nr 72

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg oraz przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Bielany.