Historia stalą pisana – 2015

hspKontynuujemy naszą opowieść o „Ludziach ze stali” i oddajemy im głos, by mogli przedstawić swoją historię. Książka jest zbiorem wspomnień byłych pracowników Huty Warszawa, która na blisko 200 stronach opowiada wieloletnią historię tego zakładu pracy.