DaszynskiPierwsza

Wystawa poświęcona postaci Ignacego Daszyński

Ignacy Daszyński – mąż stanu i jeden z ojców niepodległości Polski, pierwszy premier II RP, wicepremier Rządu Ocalenia Narodowego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, marszałek Sejmu RP, jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, inicjator oraz przewodniczący Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, współautor nowoczesnych reform społecznych i politycznych, publicysta. Jego bogata polityczna biografia rozpoczyna się w Cesarstwie Austro-Węgierskim, gdzie[…]

RTPD

Wystawa w 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

TPD jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Towarzystwo powstało w 1919 r. z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, znanej działaczki społecznej, pedagoga, publicystki i pisarki, która zaproponowała, aby PPS do programu swej działalności włączyła walkę o lepszy los dla dzieci robotniczych. Głównym celem tego ruchu była i jest[…]

Wystawa_Sztandar_i_Orzel091118

Czerwony Sztandar i Orzeł Biały

Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, Zofia Moraczewska, Kazimierz Pużak i inni – to bohaterowie wystawy „Czerwony sztandar i orzeł biały”. Ekspozycja powstała, aby zaprezentować sylwetki działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i starali się wdrażać ideę sprawiedliwości społecznej w odrodzonej ojczyźnie. Wystawa wpisuje się w[…]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wystawa w stulecie odzyskania przez Polskę niepodelgłości

Walka o niepodległość Polski to nie tylko konspiracja oraz zbrojne zrywy przeciwko zaborcom, ale również formowanie się nowoczesnego społeczeństwa. Społeczeństwa, które w odzyskaniu niepodległości upatrywało szansę równości praw wszystkich obywateli, bez względu na ich pochodzenie. Tadeusz Kościuszko, Józef Bem, Jarosław Dąbrowski, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski to przywódcy, którzy rozumieli, iż tylko Polska równych sobie obywateli[…]

120bundlogo

Wystawa w 120 rocznicę powstania Bundu

Celem wystawy „Bund, znaczy związek” jest przypomnienie ważnej organizacji społeczno-politycznej polskich Żydów, działającej na ziemiach polskich ponad pół wieku. Bund – Powszechny Żydowski Związek Robotniczy był socjalistyczną partią opartą na idei solidarności i samopomocy, która uosabiała życie i lepszą przyszłość dla społeczności żydowskiej w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania. Historia Bundu to również opowieść o walce[…]

pps logo

Wystawa w 125 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej

Historia PPS to historia wkładu lewicy w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego, to również opowieść o zakręcie historii, jakim było wtłoczenie Polski w radziecką strefę wpływów po 1945 r., a także prezentacja mierzenia się z antydemokratycznym systemem politycznym PRL, aż po odzyskanie pełnej suwerenności i przywrócenie demokracji w Polsce w końcu XX wieku.[…]