Żydzi w Polsce. Społeczność – kultura – polityka w XIX i XX wieku – 2015 r.

materiały prasowePierwsze wzmianki o niewielkich wspólnotach żydowskich na ziemiach polskich pochodzą z XIII wieku. Legenda żydowska głosi, że gdy uchodźcy wygnani z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich pod koniec XV w. dotarli do ziem polskich, nazwę kraju odczytali jako Po lin (hebr. פה לין), „tutaj spocznij”. Ekspozycja „Żydzi w Polsce. Społeczność – kultura – polityka w XIX i XX wieku” prezentuje kulturę, zmiany społeczne i religijne oraz kształtowanie się myśli oraz sił politycznych wśród Żydów na przestrzeni XIX i XX wieku w kontekście historii Polski.

Wystawę wciąż można oglądać pod adresem – www.jewsinpoland.pl