RTPD

Wystawa w 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

TPD jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Towarzystwo powstało w 1919 r. z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, znanej działaczki społecznej, pedagoga, publicystki i pisarki, która zaproponowała, aby PPS do programu swej działalności włączyła walkę o lepszy los dla dzieci robotniczych. Głównym celem tego ruchu była i jest[…]

Wystawa_Sztandar_i_Orzel091118

Czerwony Sztandar i Orzeł Biały

Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, Zofia Moraczewska, Kazimierz Pużak i inni – to bohaterowie wystawy „Czerwony sztandar i orzeł biały”. Ekspozycja powstała, aby zaprezentować sylwetki działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i starali się wdrażać ideę sprawiedliwości społecznej w odrodzonej ojczyźnie. Wystawa wpisuje się w[…]