120bundlogo

Wystawa w 120 rocznicę powstania Bundu

Celem wystawy „Bund, znaczy związek” jest przypomnienie ważnej organizacji społeczno-politycznej polskich Żydów, działającej na ziemiach polskich ponad pół wieku. Bund – Powszechny Żydowski Związek Robotniczy był socjalistyczną partią opartą na idei solidarności i samopomocy, która uosabiała życie i lepszą przyszłość dla społeczności żydowskiej w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania. Historia Bundu to również opowieść o walce[…]

pps logo

Wystawa w 125 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej

Historia PPS to historia wkładu lewicy w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego, to również opowieść o zakręcie historii, jakim było wtłoczenie Polski w radziecką strefę wpływów po 1945 r., a także prezentacja mierzenia się z antydemokratycznym systemem politycznym PRL, aż po odzyskanie pełnej suwerenności i przywrócenie demokracji w Polsce w końcu XX wieku.[…]